, Bubbelfolie - Boxon

Bubbelfolie

Bubbelfolie med dess stötdämpande egenskaper ger ett perfekt skydd för produkter under transport och distribution. Vi erbjuder bubbelfolie i flera olika format och med olika egenskaper, t.ex. i påsform, papperslaminerad eller i slang. 

Vi erbjuder även antistatisk och skärmande bubbelfolie som skyddar produkter mot rostangrepp och urladdningar.