, Torkmedel - Boxon

Torkmedel

Torkmedel hjälper till att skydda gods från skiftande temperatur och klimatrelaterade faktorer, som t.ex. fukt och kyla, både under transport och lagring.

Genom att använda torkmedelspåsar och fuktindikator undviker man på ett enkelt sätt att en fuktig miljö skadar innehållet i förpackningen.