, Kantskydd - Boxon

Kantskydd

Under transport och lagring finns det risk för att kanter och hörn på ömtåligt gods skadas. Vi erbjuder band-, hörn- och kantskydd för detta ändamål. 

Vi erbjuder band- och kantskydd i både papper och plast.