, Tillbehör - Boxon

Tillbehör

Absoprtionsmedlet Vermikulit placeras i förpackningar som innehåller farligt gods. Om en eventuell läcka sker absorberar Vermikulit direkt upp innehållet och skyddar på så vis produkten.

Vermikulit har en smältpunkt på ca 1315 grader celcius.