Complete Range
Wide Knowledge
Value Adding Focus

Lådor för livsmedel

Lådor för livsmedel är anpassade till livsmedelsindustrin och detaljhandeln, och godkända för att klara hygienkrav och andra livsmedelskrav. I vårt sortiment hittar du brödback, charkuterilådor och vinbrätte. 

Lådorna är tillverkade i återvinningsbart wellpapp.

loading symbol