Complete Range
Wide Knowledge
Value Adding Focus

Märkning

Gods behöver ibland märkas upp för att meddela mottagare och transportörer vad som finns inuti förpackningen, samtidigt som godset blir spårbart. 

Vi har enkla och effektiva hjälpmedel för godsmärkning, alltifrån packsedelskuvert till etiketter och varningsmeddelanden.

loading symbol