, Avfallshantering - Boxon

Avfallshantering

En säker och funktionell avfallshantering är viktig, dels för arbetsmiljön men även för den yttre miljön. Att förpacka och hantera sitt avfall korrekt regleras bland annat av olka restriktioner och lagar.

Boxon Direct har flera alternativ för alltfrån enkel hantering till mer krävande avfallshantering.