, Packstation - Boxon

Packstation

För packstationen är ergonomi och funktionalitet avgörande.

Att ergonomi är viktigt är inget som behöver bevisas. Anpassad och flexibel miljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. Låt ditt behov styra när du sätter samman din packstation.